Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Let’s go English
(versie januari 2019)

 1. We spreken samen af waar, wanneer en hoe frequent we Engelse lessen gaan
  plannen.
 2. Er is regelmatig overleg tussen mij en de ouder(s)/verzorger(s). Dan vertel ik waar
  ik met uw kind mee bezig ben en hoe uw kind vordert.
 3. De ouder/verzorger dient niet aanwezig te zijn bij de les. Dit werkt vaak storend.
  Als de les bij u thuis wordt gegeven hoeft u na een paar lessen zelfs niet thuis te
  zijn.
 4. Annulering van een les dient 24 uur van te voren worden gedaan.
 5. Bij ziekte van de lerares vervalt er een les of wordt er samen gezocht naar een ander
  tijdstip
 6. De factuur wordt per e-mail naar u toegestuurd.
  De factuur dient binnen 14 dagen volledig te worden betaald. U kunt per maand betalen of per 10 lessen. Bij betaling van 10 lessen van 60 minuten krijgt u 5% korting. Er geldt een btw-vrijstelling voor taallessen.
 7. Als het bedrag niet binnen de termijn is ontvangen, krijgt u een herinnering toe- gemaild, welke binnen 7 dagen dient te worden betaald. Bij uitblijven van ook deze betaling ontvangt u een nieuwe factuur, inclusief Eur 12,50 administratiekosten. Deze factuur dient binnen 7 dagen volledig te worden voldaan.
 8. Tijdens de lessen kunnen er foto’s worden gemaakt. Indien u er bezwaar tegen heeft
  dat een foto van uw kind op de website of op social-mediakanalen van Let’s go
  English wordt gezet, dient u dat voor aanvang van de lessen/cursus bekend te
  maken.
 9. Geleend materiaal dat beschadigd wordt teruggegeven of zelfs helemaal niet, wordt
  in rekening gebracht.